dzisiaj jest środa, 21 marzec 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport Najczęściej czytane
Networking a płeć

opublikowany: środa, 30 listopad 2011 / źródło: Gravat Group

Polscy profesjonaliści wolą brać udział w zwykłych, niż „ustrukturyzowanych” spotkaniach biznesowych.Jeżeli jednak zdecydują się na prowadzenie networkingu więcej korzyści osiągają, gdy w spotkaniach uczestniczą osoby różnej płci

– wynika z badania „Networking a płeć”, które zostało zaprezentowane 18 listopada br. podczas konferencji „Biznes to relacje” w Warszawie.

Trwałe relacje są podstawowym czynnikiem sukcesu w biznesie. Networking, czyli budowanie relacji zawodowych w sposób usystematyzowany, którym przyświeca określony cel, staje się coraz bardziej popularny w świecie biznesu. Postrzegany jest już nie tylko jako narzędzie do pozyskiwania nowych kontrahentów i promowania własnych usług, ale także umożliwia tworzenie szerokiego grona partnerów biznesowych i budowanie długofalowych relacji zawodowych.
Respondenci badania „Networking a płeć” jako najważniejsze dla budowania relacji biznesowych wskazali: wytrwałość (nieprzerwane budowanie relacji), zaufanie do innych oraz skuteczność (efektywna praca nad siecią kontaktów). O ile blisko połowa badanych (43%) uznała za swoją najmocniejszą stronę nawiązywanie kontaktów, to znacznie gorzej ocenili oni swoje umiejętności przekształcania kontaktów w relację biznesową oraz gotowość do follow-up (podtrzymanie relacji), czyli cechy uznawane za klucz do efektywnego networkingu w biznesie. Być może są dlatego właśnie Polacy bezpieczniej czują się na zwykłych spotkaniach biznesowych, niż gdy mają one charakter networkingowy, a rekomendacjami zawodowymi wymieniają się najczęściej przy okazji spotkań towarzyskich.

Rekomendacje, ale tylko dla kompetentnych

Badani docenili kluczowe znaczenie rekomendacji w biznesie (57%), ale przyznali jednocześnie, że aby udzielić komuś osobistej rekomendacji muszą mieć przekonanie, co do kompetencji danej osoby (55%). Znacznie mniejsze znaczenie przypisywali osiąganym przez nią wynikom biznesowym (8%). Świadczy to prawdopodobnie o tym, że odniesienie zawodowego i finansowego sukcesu w Polsce jest ciągle jeszcze nieco podejrzane i nie mamy przekonania, że ktoś na taki sukces rzetelnie zapracował. Dlatego też wolimy, jeśli taka osoba przekona nas do swoich kompetencji, gdyż łatwiej jest nam zaakceptować jej sukces finansowy.

Miejsca dobre dla networkingu

Interesującymi okazały się też wyniki badania dotyczące form networkingu. SNS (Social Network Sites) wskazywano rzadziej niż metody tradycyjne. Oznacza to, że Golden Line, Facebook czy Linkedin w opinii badanych przegrały z konferencjami, szkoleniami, organizacjami czy stowarzyszeniami. Nie przeszkadza to jednak w docenieniu roli tych narzędzi w networkingu, który w ostatnim dziesięcioleciu dostał zupełnie nowy impuls właśnie dzięki portalom społecznościowym i profesjonalnym.

Znaczenie płci w networkingu

Na koniec autorzy badania zadali kluczowe pytanie: Czy płeć wpływa na networking, jako metodę budowania relacji biznesowych? Większość respondentów uznała, że nie ma ona znaczenia. Więcej refleksji na ten temat przyniósł jednak panel dyskusyjny, jaki odbył się po zaprezentowaniu wyników badania, podczas konferencji „Biznes to relacje” (www.biznestorelacje.pl). Uczestnicy dyskusji rozmawiali o różnicach nie tylko w sposobie nawiązywania kontaktów, ale też w postrzeganiu ich znaczenia przez kobiety i mężczyzn.
Pomimo pewnych różnic w networkingu kobiecym (większy nacisk na jakość relacji) i męskim (większy nacisk na ilość relacji), paneliści byli zgodni w jednej kwestii – networking biznesowy zdecydowanie bardziej korzysta, gdy uczestniczą w nim osoby różnej płci. Dlatego biorąc udział w spotkaniach biznesowych warto odrzucić stereotypy dotyczące postrzegania płci, a raczej skupić się na celu, którym – zgodnie z mottem BNI – jest po prostu zmienianie kontaktów na kontrakty.

Zdaniem ekspertów

Trudno się dziwić, że jest tak wysoki odsetek wskazań na rekomendację, jako jedną z metod na sukces w biznesie. Warto przy tym zauważyć, że główną wartością w udzielaniu rekomendacji w Polsce jest wiedza o kompetencjach osoby rekomendowanej, podczas, gdy w USA decyduje sukces biznesowy. – mówi dr Paweł Kuczyński, socjolog, autor badania „Networking a płeć”. Dodaje też – Jeżeli idzie o wpływ płci na budowanie relacji z biznesie, to większość badanych uważa, że płeć nie ma znaczenia. Zarówno kobiety, jaki i mężczyźni dostrzegają, że interakcja w networkingu, w którym biorą udział obie płcie jest znacznie lepsza.
Grzegorz Turniak, prezes BNI Polska, największej organizacji networkinowej w Polsce komentuje badnia następująco: Ilość odpowiedzi – ponad 500 – jakie udało się zebrać w ciągu miesiąca jest bardzo dobra jak na warunki polskie. Natomiast wyniki w odniesieniu do badań prowadzonych od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, nie są zaskakujące. Być może jest jedna rzecz godna podkreślenia. U nas jest jeszcze za mało kobiet w biznesie stosujących networking. Na szczęście zmienia się to pozytywnie, niezależnie od przyjętego parytetu.

Informacje na temat badania

Badanie „Networking a płeć” zostało przeprowadzone na zlecenie BNI Polska w październiku i listopadzie br. przez firmę Communication Service. Internetowy kwestionariusz, który uwzględniał fragmenty ankiety opracowanej przez guru networkingu i założyciela BNI – Ivana Misnera, został udostępniony poprzez e-mailing oraz wyspecjalizowane witryny szerokiemu gronu profesjonalistów należących do różnego rodzaju stowarzyszeń korporacyjnych. Łącznie zostało zrealizowanych zostało 575 wywiadów. Wśród respondentów 45% stanowiła wyższa kadra kierownicza (członkowie zarządów i dyrektorzy), a 26% - menedżerowie i kierownicy. Blisko połowa (49%) była w wieku 31-50 lat. Respondenci reprezentowali głównie sektor usług (70%), a co drugi okazał się właścicielem lub współwłaścicielem firmy. Większość firm, z których wywodzą się badani jest polska, co czwarta ma udział kapitału zagranicznego.

Informacje na temat konferencji „Biznes to Relacje”

Konferencja „Biznes to Relacje” jest inicjatywą skierowaną głównie do społeczności menedżerów odpowiedzialnych za sprzedaż, obsługę klienta, marketing i PR, zasoby ludzkie, a także szefów i właścicieli firm. Porusza ona tematykę narzędzi i rozwiązań służących osiąganiu sukcesu poprzez budowanie relacji biznesowych. Pozwala nie tylko na zapoznanie się z praktycznymi wskazówkami udzielanymi przez czołowych specjalistów w dziedzinie networkingu, ale także na wymianę doświadczeń.
Partnerem merytorycznym wydarzenia jest BNI Polska, jedna z największych światowych organizacji biznesowych działających na zasadzie wzajemnych rekomendacji i referencji. Organizatorem wykonawczym – Gravat Group, firma doradczo-wdrożeniowa, zajmująca się realizacją projektów w zakresie strategii i marketingu marki, zarządzania relacjami z klientami, public relations i public affairs, a także działaniami w dziedzinie employer branding i CSR.Gravat Group

tel. 0 780 54 7803
http://www.gravat.eu
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl

we współpracy z:
Littera Media


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją