dzisiaj jest czwartek, 26 kwiecień 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport Najczęściej czytane
Teradata Survey 2013: Marketing oparty na danych źródłem wymiernych wartości biznesowych

opublikowany: środa, 28 sierpień 2013 / źródło: Teradata Polska

Marketing oparty na informacji pozwala zapewnić pozytywne doświadczenia klientów i przekłada się na wyższe przychody i rentowność

Przeczytaj także
Teradata po raz kolejny uznana liderem wśród dostawców hurtowni danych

Teradata ponownie wśród liderów Gartner MQ dla obszaru Integrated Marketing Management

Teradata oferuje kompleksowe narzędzie zarządzania interakcjami z klientami w chmurze

Teradata zmienia postrzeganie technologii in-memory

Nowa generacja Teradata Aster Discovery Platform źródłem przewagi niedostępnej dla innych rozwiązań

Nowe rozwiązanie Teradata zwiększa opłacalność przetwarzania dużych ilości danych relacyjnych

Teradata wśród liderów rankingu Gartner “Magic Quadrant for MultiChannel Campaign Management”

Fabric-Based Computing zapewnia niezrównaną wydajność dla Unified Data Architecture™

Bank Zachodni WBK wdraża nową platformę Teradata dla dalszego zrównoważonego rozwoju

PKO Bank Polski i Teradata wdrażają platformę do zarządzania kampaniami marketingowymi

Alior Bank realizuje swoją strategię rozwoju biznesowego wraz z Teradata

Teradata liderem w raporcie Gartnera dla Systemów Zarządzania Bazami Danych w Hurtowni DanychTeradata liderem w raporcie Gartnera dla Systemów Zarządzania Bazami Danych w Hurtowni Danych

Gartner Business Intelligence Summit 2012

Nowe produkty Teradata Aster ułatwiają wykorzystanie technologii MapReduce.

Teradata ustanawia nowy standard dla kolumnowych baz danych


Warszawa, 29 sierpnia 2013 - Firma Teradata ogłosiła wyniki badania Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013. Ogólnoświatowy sondaż dotyczył sposobów wykorzystania rzetelnych informacji biznesowych w procesach marketingu oraz budowaniu za ich pośrednictwem trwałej przewagi konkurencyjnej.
Wnioski płynące z badania potwierdzają, że specjaliści ds. marketingu są świadomi korzyści płynących z wykorzystania informacji biznesowych oraz szybkich analiz w procesach marketingowych. Wśród specjalistów ds. marketingu powszechne jest przekonanie, że użycie odpowiednio przygotowanych informacji oraz sprawnych narzędzi analitycznych do obsługi procesów marketingowych przekłada się na wzmocnienie pozytywnych doświadczeń klientów, wyróżnienie marki na tle konkurencji oraz przyspieszenie tempa rozwoju biznesu. Obszerne podsumowanie badania jest dostępne nieodpłatnie na witrynie firmy Teradata.
Badanie zostało przeprowadzone przez Teradata Applications, dział firmy Teradata wyspecjalizowany w aplikacjach oraz usługach wspierających procesy biznesowe, marketingowe oraz analityczne. W sondażu udział wzięło ponad 2,2 tys. specjalistów ds. marketingu z całego świata.
Czym jest marketing oparty na danych?
Firma Teradata postrzega marketing oparty na danych (Data-Driven Marketing, DDM) jako połączenie działań związanych z gromadzeniem i integracją dużych ilości informacji, ich szybkiego przetwarzania, analizowania i wyciągania wniosków, a następnie wykorzystania tak pozyskanej wiedzy w sposób najbardziej efektywny dla każdej interakcji marketingowej z konkretnym klientem.

Przykładowe wnioski z badania Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013:• Niemal 50% marketerów przyznaje, że w ich organizacjach dostępne informacje pozostają najbardziej niewykorzystanym zasobem biznesowym, zaś tylko 10% ankietowanych twierdzi, że posiadane informacje są używane w uporządkowany i usystematyzowany sposób.
• 71% ankietowanych specjalistów ds. marketingu planuje wdrożenie rozwiązania do analizy dużych ilości danych w ciągu najbliższych dwóch lat.
• Tylko 18% uczestniczących w badaniu specjalistów dysponuje narzędziami integrującymi wszystkie informacje na temat interakcji z klientem. Tego typu rozwiązania są przy tym wskazywane jako jeden z najważniejszych priorytetów jeśli chodzi o planowane inwestycje.
• 75% marketerów deklaruje problemy z oszacowaniem faktycznej stopy zwrotu w inwestycje marketingowe. Największym problemem jest tu brak integracji wykorzystywanych systemów.
• 42% ankietowanych szefów marketingu zgadza się ze stwierdzeniem, że integracja doświadczeń klientów w różnych kanałach obsługi jest najwyższym priorytetem w zakresie rozwoju procesów marketingowych.
• Blisko 65% uczestniczących w sondażu marketerów potwierdza, że funkcjonujące w ich działach marketingu oraz w obrębie całej organizacji silosy informacyjne uniemożliwiają całościową ocenę kampanii prowadzonych w wielu kanałach.

Kluczowe wnioski: Wykorzystanie danych ma duży wpływ na efektywność marketingu
Badanie firmy Teradata pokazuje, że większość przedsiębiorstw skłania się ku bardziej systematycznemu wykorzystywaniu posiadanych informacji w ramach działań marketingowych po to, aby w sposób wymierny zwiększyć rentowność. Jednocześnie przedsiębiorstwa, które podejmują wysiłek przejścia do modelu decyzji opartych na danych, napotykają wyzwania mające niewiele wspólnego z wdrożeniem technologii. Gros problemów wynika z braku potrzebnych kompetencji z zakresu analizy danych oraz niedojrzałości procesów marketingowych. W odpowiedzi na te wyzwania przedsiębiorstwa wprowadzają szeroko zakrojone zmiany w procesach biznesowych i często rozpoczynając od procesów marketingu dostosowują je do wymagań postępującej integracji obszarów marketingu oraz IT. To właśnie w zmianach osobowych, organizacyjnych i procesowych tkwi największa wartość rozwiązań klasy Data-Driven Marketing.

Umiejętności związane z analizowaniem dużych ilości informacji oraz doświadczenie w rozwiązaniach marketingu cyfrowego systematycznie zyskują na wartości. Organizacje stopniowo przekonują się, że połączenie takich kompetencji niesie wymierne korzyści i owocuje zwiększeniem obrotów, rentowności i efektywności biznesu. Przekonanie o możliwości faktycznego osiągnięcia tak cennych korzyści powoduje wzrost ilości oraz skali wdrożeń rozwiązań wspierających marketing oparty na danych. Przedsiębiorstwa nie sięgają po rozwiązania DDM, tylko po to, aby analizować większe ilości danych i wykorzystywać je w procesach marketingu; czynią to dlatego, że nowe narzędzia pozwalają zwiększyć przychody.

“Marketerzy stają się najbardziej efektywni w kontekście budowania zyskowności firmy wówczas, gdy mogą wykorzystać wszystkie dostępne dane i opierając się na nich przygotować oferty najbardziej odpowiednie dla poszczególnych klientów,” powiedział Darryl McDonald, prezes Teradata Applications. “Oferowane przez firmę Teradata rozwiązania klasy Data-Driven Marketing pomagają podejmować trafne decyzje marketingowe dzięki poznaniu i zrozumieniu preferencji klientów. Tym samym rozwiązania Teradata pozwalają ograniczyć znaczenie intuicji na rzecz faktycznej wiedzy, która staje się dostępna dzięki analizie wszelkich dostępnych informacji. Działanie w ten sposób pozwala zwiększyć zaangażowanie klientów, wymaga jednak wizji, strategicznego podejścia, a wreszcie – posiadania odpowiednich kompetencji.”

Badanie Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013 jest źródłem wielu informacji i spostrzeżeń przydatnych dla kierownictwa działów marketingu oraz informatyki, a także całej kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. marketingu. Podsumowanie najciekawszych wniosków przedstawia poniższa infografika. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na witrynie firmy Teradata.

Podsumowanie wyników:
• Jakie są cele wdrożenia strategii marketingu opartego na danych? Kierownictwo wyższego szczebla działów marketingu w firmach osiągających roczne przychody na poziomie ponad 100 mln USD deklaruje priorytety bardzo zbliżone do tych, jakie posiadają pracownicy niższych szczebli. Trzy główne powody przyjęcia strategii zakładających wykorzystanie marketingu opartego na danych w analizowanych firmach to kolejno:
o Konieczność podniesienia efektywności działań marketingowych;
o Potrzeba wykazania skuteczności działań poprzez konkretne wskaźniki;
o Chęć zacieśnienia stopnia integracji między poszczególnymi kanałami marketingowymi.
• Marketerzy pod presją: 78% ankietowanych specjalistów ds. marketingu odczuwa potrzebę zwiększenia stopnia wykorzystania danych w swojej pracy. Szczególną presję w tym zakresie deklarują marketerzy zaangażowani w zarządzanie kampaniami (39%) oraz analizę informacji marketingowych (40%).
• Znaczenie danych będzie rosło: Niemal połowa (48%) specjalistów ds. marketingu nadal wykorzystuje posiadane informacje w sposób doraźny. Tylko jeden na trzech marketerów korzysta z dostępnych danych w sposób systematyczny lub strategiczny, w ramach standardowych działań. W następnych 12 miesięcach, 56% ankietowanych specjalistów spodziewa się powszechnego wykorzystania danych w procesach marketingu.
• Personalizacja doświadczeń klienta: W ponad jednej trzeciej (36%) firm dostępne dane są w sposób rutynowy wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych komunikatów marketingowych i ofert, które mają na celu poprawienie doświadczeń klientów oraz podniesienie skuteczności działań. Tylko 18% marketerów regularnie korzysta z narzędzi dających ujednolicony wgląd w posiadane informacje na temat poszczególnych klientów, jednak doceniając rolę takich narzędzi wielu specjalistów określa je mianem najważniejszych priorytetów w zakresie planowanych usprawnień.
• Proces to podstawa: W 42% analizowanych przedsiębiorstw uważa, że „brak procesów pozwalających efektywnie korzystać z danych przy podejmowaniu decyzji” jest główną barierą na drodze do wykorzystania informacji w procesie decyzyjnym. W rezultacie aż 80% marketerów zamierza w ciągu dwóch kolejnych lat wdrożyć lub rozpocząć wdrożenie rozwiązań pozwalających zautomatyzować zarządzanie jakością danych, zarządzanie efektywnością oraz procesami obiegu informacji marketingowych.

Pełne wnioski z ogólnoświatowego badania Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013 zostały opisane w pełnej wersji raportu, który dostępny jest na witrynie Teradata.com.

Powiązane materiały:

Wyniki europejskiego badania Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013: Wnioski z poświęconego trendom w zakresie marketingu opartego na danych badania firmy Teradata eCircle opublikowano 9 lipca 2013 roku. Analiza towarzysząca światowym badaniom Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013 opiera się na sondażu przeprowadzonym wśród respondentów z 19 państw europejskich. Podsumowanie badania oraz szczegółowe wyniki analizy opisano w raporcie dostępnym bezpłatnie pod poniższym adresem: http://applications.teradata.com/ddmsurveyeurope/survey/.ashx
“Big Data Marketing”, Lisa Arthur, CMO Teradata Applications: Przygotowana z myślą o specjalistach ds. marketingu książka autorstwa Lisy Arthur, kierującej działem marketingu Teradata Applications. Wydana nakładem wydawnictwa Wiley Publishing publikacja “Big Data Marketing: Engage Your Customers More Effectively and Drive Value” będzie dostępna na całym świecie od 14 października br.

Metodologia badania
Badanie Teradata Data-Driven Marketing Survey 2013 zostało przeprowadzone w formie testu ślepego w dniach 8 – 14 marca 2013 roku. Złożoną z 58 pytań ankietę internetową wypełniło ponad 2,2 tys. specjalistów ds. marketingu. W badaniu wzięli udział specjaliści z różnych szczebli organizacji, także przedstawiciele kierownictwa działów marketingu. Wyniki badania uwzględniają zróżnicowane marginesy błędów dla każdego z pytań. Uzależnione od ilości nadesłanych odpowiedzi odchylenia ustalono na różnych poziomach zawartych w przedziale od +/- 3 p.p. do +/- 3,5 p.p. Wartości nie są ważone.Teradata Polska

ul. Wołoska 5
02-672 Warszawa
tel. 022 438 97 00

http://www.teradata.com
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją