dzisiaj jest czwartek, 26 kwiecień 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport Najczęściej czytane
Toruń zmniejsza deficyt i zadłużenie

opublikowany: czwartek, 12 grudzień 2013 / źródło: Urząd Miasta Torunia

Toruń zamknie bieżący rok z o 24 mln zł mniejszym niż planowano deficytem. Jest to efekt niższych kosztów obsługi zadłużenia, zmian wysokości dochodów ze źródeł zewnętrznych, oszczędności i przesunięcia na lata następne wydatków inwestycyjnych.

- Koniec roku to w instytucjach finansowych czas porządkowania finansów. Mamy dobre wieści. Dochody miasta zwiększą się o 3 mln zł, a wydatki zmaleją o 21 mln zł. Tym samym deficyt oraz zadłużenie zmniejsza się o 24 mln zł. I na tym raczej nie koniec, gdyż w niewielkim tylko stopniu wykorzystaliśmy pieniądze z rezerw, więc jest szansa na kolejne zmniejszenie deficytu – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Malejący deficyt i zadłużenie Torunia idzie w zgodzie z ratingiem, jaki ostatnio uzyskało nasze miasto. Po raz kolejny Agencja Ratingowa Fitch stwierdziła, że Toruń ma pozytywną oraz stabilną kondycję finansową i jest bardzo dobrze zarządzany. Nasze miasto realizuje wiele inwestycji, ma bardzo dobre wyniki operacyjne oraz korzystne długoterminowe prognozy finansowe. Analitycy uważają, że Toruń utrzyma bardzo dobre wyniki operacyjne w średnim i długim okresie, które pozwolą utrzymać wskaźniki obsługi zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie mieści się w limitach ustawowych, a jego struktura jest korzystniejsza niż w wielu innych polskich miastach.

Skutkujące niższym deficytem i zadłużeniem Torunia zmiany w budżecie na 2013 r. związane są przede wszystkim ze zmianami w wysokości dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa, zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i oszczędnościami w wydatkach bieżących.

- Dzięki zmniejszeniu deficytu próg zadłużenia Torunia zmaleje do 49 %. W dużym stopniu - o prawie 16 mln zł - deficyt zmniejszy się dzięki oszczędnościom z tytułu niższych kosztów obsługi zadłużenia. Chodzi o odsetki, które na 2013 r. zaplanowaliśmy bardzo ostrożnie. Tymczasem oprocentowanie spada i odsetki od zobowiązań są niższe - dodaje skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Duży wpływ na zmniejszenie deficytu ma także przesunięcie na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z II etapem budowy Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. W tym roku planowano na ten cel wydać 10 mln zł (przeprowadzenie procedury przetargowej, rozpoczęcie robót budowlanych i wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizację inwestycji. Z powodu opóźnienia w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej, wydanej ostatecznie dopiero 20 listopada br., 20.11.13r.), planowany na sierpień przetarg na wykonawstwo robót ogloszono dzisiaj, a prace budowlane zostaną rozpoczęte w 2014 r. Teraz poniesiono tylko koszty aktualizacji map, wypisów i wyrysów oraz projektu podziału nieruchomości. Zmiany wynikające z aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2014.

Mniej wydamy również na inne drogi, np. o 500 tys. na budowę Trasy Staromostowej od Węzła Kluczyki do Trasy Średnicowej Podgórza. Tu tocząca się procedura wydania decyzji środowiskowej uniemożliwia zakończenie prac projektowych. Zmiany wynikające z aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniono w projekcie budżetu miasta na przyszły rok. Podobnie z przebudową ul. Łódzkiej od Andersa do Lipnowskiej czy Rudackiej.

Jeśli chodzi o zmiany wysokości dochodów ze źródeł zewnętrznych, to korekty w wielkościach dotacji inwestycyjnych poszczególnych zadań są spowodowane przede wszystkim przedłużającym się procesem oceny wniosków o płatność. Tak jest m.in. w przypadku modernizacji kampingu Tramp, budowy „orlików”, projektu tramwajowego, I etapu Trasy Średnicowej Północnej czy budowy ul. Nieszawskiej.

Kolejny powód to korekty harmonogramu realizacji inwestycji i oszczędności realizacyjne, np. Toruński Inkubator Technologiczny, na którego budowie i zakupie wyposażenia zaoszczędzono 2 mln zł. Ponieważ jednak tych pieniędzy nie wydano, miasto nie dostanie na tę kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej. Ok. 800 tys. zł zaoszczędzono na odsetkach od obligacji wyemitowanych przez spółkę Toruńska Infrastruktura Sportowa, a 300 tys. zł na budowie Szosy Okrężnej, gdyż koszt położenia kanalizacji wzięły na siebie Toruńskie Wodociągi.

Część tego typu zmian ujęto już w projekcie budżetu na rok 2014, a inne zostaną uwzględniona w autopoprawce do tego dokumentu.
O 2,5 mln zł mniejsze dochody to także efekt niższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości, mandatów czy opłaty targowej. Równoważą to w pewnym stopniu większe wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pieniądze ze zwrotu utraconej przez podatnika ulgi na tworzenie nowych miejsc pracy.

Z kolei po stronie większych wydatków zapisać trzeba koszty utrzymania szkół. Prawie 1,7 mln zł więcej miasto wyda m.in. na wynagrodzenia po rozliczeniu kosztów dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, odpraw wypłaconych zwalnianym i odchodzącym na emeryturę nauczycielom, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli czy zastępstw za chorujących pedagogów. Kolejne 586,5 tys. zł to wydatki po korekcie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i rozliczenia kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody itp. w placówkach oświatowych. Łącznie jest to prawie 2,3 mln zł. Tylko częściowo wydatki te pokryje dodatkowe 914,8 tys. zł z subwencji oświatowej.Urząd Miasta Torunia

Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

http://www.torun.pl
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją